Τελευταίες Δημοσιέυσεις

Παίδων U14

KATA

-----------------------------------

KUMITE

-40κ.

-45κ.

-50κ.

-55κ.

+55κ.

Κορασίδων U14

KATA

-----------------------------------------KUMITE

-42κ.

-47κ.

+47κ.

Ανδρες U21

KATA

---------------------------------------
KUMITE
-60 κ.
-67 κ.
-75 κ.

-84 κ.
+84 κ.

Γυναίκες U21