Εσωτερικοί Κανονισμοί Δ.Κ.

Ο υπογράφων Κηδεμόνας/Αγωνιζόμενος/Αθλητής δηλώνω υπεύθυνα ότι, τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή, γνωρίζω τους κινδύνους που εγκυμονεί η εμπλοκή στο άθλημα και τους αποδέχομαι.

 

Έλαβα γνώση των κανονισμών, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις τους.

 

Τα στοιχεία του αθλητή που συμπλήρωσα στην αίτηση είναι σύμφωνα με αυτά του πιστοποιητικού γέννησης και δεν αναγράφονται υποκοριστικά ονόματα.

 

Αποδέχομαι ότι για τους σκοπούς των νομίμων δραστηριοτήτων του ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ και των Ομοσπονδιών που συνεργάζεται .

 

Οι αθλητικές εκδηλώσεις και διοργανώσεις καθώς και οι προπονήσεις ενδέχεται να φωτογραφηθούν/βιντεοσκοπηθούν είτε από τον σωματείο μας ,την Ομοσπονδία είτε από τρίτους, όπως ΜΜΕ, και να δημοσιοποιηθούν με διάφορους τρόπους και μέσα, περιλαμβανομένης της ανάρτησης στον ιστότοπο της Ομοσπονδίας/του συλλόγου ή στα προφίλ της Ομοσπονδίας/του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λόγους ενημέρωσης και προβολής των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας/του συλλόγου.

 

Για τη φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση από τρίτους η ΕΛΟΚ δεν φέρει ευθύνη και υπεύθυνοι για την επεξεργασία είναι αποκλειστικά οι τρίτοι.

 

Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου και κατανοώ τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και στον ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και παρέχω ελεύθερα τη συγκατάθεσή μου προς το ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ προκειμένου να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα για τις ανάγκες της αθλητικής μου δραστηριότητας.

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι με την παραλαβή του δελτίου μου θα μεριμνήσω άμεσα για την έκδοση της κάρτας υγείας η οποία θα συνοδεύει το δελτίο σε προπονήσεις, εκδηλώσεις και αγώνες του ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ.