Τελευταίες Δημοσιέυσεις

Κατηγορία - Α

Ο υπογράφων Κηδεμόνας/Αγωνιζόμενος/Αθλητής δηλώνω υπεύθυνα ότι, τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή, γνωρίζω τους κινδύνους που εγκυμονεί η εμπλοκή στα αθλήματα που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο Δύναμη Κορώνειας (ΚΑΡΑΤΕ – MUAYTHAI – FITNESS) και τους αποδέχομαι.

Έλαβα γνώση των κανονισμών, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις τους.

Τα στοιχεία του αθλητή που συμπλήρωσα στην αίτηση είναι σύμφωνα με αυτά του πιστοποιητικού γέννησης και δεν αναγράφονται υποκοριστικά ονόματα.

Αποδέχομαι ότι για τους σκοπούς των νόμιμων δραστηριοτήτων του ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ και των Ομοσπονδιών που συνεργάζεται.

Οι αθλητικές εκδηλώσεις και διοργανώσεις καθώς και οι προπονήσεις ενδέχεται να φωτογραφηθούν/βιντεοσκοπηθούν είτε από τον σωματείο μας ,την Ομο&sigm