Αθλητικό Σωματείο Δύναμη Κορώνειας


Προς: Τα τακτικά μέλη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.) του Αθλητικού Σωματείου Δύναμη Κορώνειας , κατά τη συνεδρίασή του της 22 Αυγούστου 2022, βάσει των σχετικών άρθρων του καταστατικού του, αποφάσισε την διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του συλλόγου να πραγματοποιηθεί την 25/09/2022 και θα διαρκέσει από τις 10:00 μ.μ. έως τις 15:00 μ.μ. σε περίπτωση αδυναμίας απαρτίας του 1/2 των μελών  θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 02/10/2022 την ίδια ώρα με όσα μέλη παρευρεθούν.
Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες στις προγραμματισμένες εκλογές.
η πρόσκληση αναρτήθηκε στα γραφεία του συλλόγου καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του DKS.GR στην ενότητα Αρχαιρεσίες 2022-2025 στην περιοχή των μελών.